Propostas 2019

Propostas aceptadas

 

A Comisión Técnica de Avaliación decidíu aceptar todas as candidaturas presentadas por respectar os criterios de elexibilidade referidos no artigo 17 das normas do OPT, abrindo un período de reclamacións que finalizará o día 6 de novembro ás 14h hora galega | 13 h hora de Portugal.

Sustentabilidade

Impulsores

– Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira

– IES Antón Alonso Rios

– CEIP Pintor Antonio Fernández

– CEIP de Barrantes

 

Obxectivos

– Contribuír ao contacto e coñecemento das comunidades educativas de Cerveira e Tomiño.

– Promover unha cidadanía global activa e unha maior concienciación do papel de cada cidadán-alumno/a na construción dun mundo máis saudable e máis sustentable.

– Desenvolver a capacidade para a cooperación.

– Contribuír para a reflexión sobre o impacto das decisións tomadas hoxe nas xeracións futuras promovendo o desenvolvemento dun espírito crítico.

– Fomentar a mudanza de hábitos na conservación do medio ambiente.

 

Accións

– Exposicións

-> Traballos realizados polo alumnado

-> Arte con lixo

– PROGRAMA DE RADIO. Mediante entrevistas ou programas monográficos que presenten as actividades que se vaian realizando ao longo do ano.

– VÍDEO. Durante o desenvolvemento das distintas actividades o alumnado realizará vídeos nos que presenten a actividade. O vídeos publicaranse nas páxinas web dos centros participantes.

– VISITA A UNHA PLANTA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS.

– ENCONTRO DAS COMUNIDADES. Poderá ser un encontro entre o alumnado das dúas marxes no que se desenvolverán actividades lúdicas conxuntas e se presentarán mediante paneis, vídeos, táboas redondas, etc…, os diferentes traballos realizados ao longo do curso. Terá lugar no mes de maio.

– LIMPEZA DA MARXE DO RÍO. Percorrido pola marxes do río Miño recollendo o lixo que se atopa fóra da auga. O lixo será acumulado para que poida ser retirado por operarios do concello. Terá lugar no mes de abril ou maio.

– ASAMBLEA DOS MOZOS/AS – Tema: “O Desenvolvemento sustentable”. Actividade proposta para alumnos de 9, 10 e 11 anos que, despois de traballar nas aulas diferentes aspectos da problemática ambiental, elaborarán propostas que serán presentadas nunha reunión na que estarán presentes os alcaldes de Cerveira e Tomiño e da que se levantará acta.

 

Datas

– EXPOSICIÓNS. Maio 2019.

– PROGRAMA DE RADIO. Ao longo do ano.

– VÍDEO. Ao longo ano.

– ENCONTRO DAS COMUNIDADES. Maio 2019.

– LIMPEZA DA MARXE DO RÍO. Abril ou maio de 2019.

– ASAMBLEA DOS MOZOS/AS – Tema: “O Desenvolvemento sustentable”. Maio 2019.

Pontes de arte

Impulsores

– Fundação Bienal Arte de Cerveira

– Associação Cultural Convento S. Paio

– Fundación Xoán Piñeiro

– Fundación Xavier Pousa

– Asociación Cultural Pintor Antonio Fernández

 

Descrición

A Axenda de Cooperación Transfronteiriza entre Vila Nova de Cerveira e Tomiño ten como obxectivo principal o crecemento sostido do territorio que repercuta positivamente na mellora da calidade de vida e a cohesión social da poboación a través de iniciativas que valoricen as potencialidades dun recurso común como é o río Miño, que compartan e optimicen os equipamentos públicos e que preserven e promocionen os seus valores naturais, culturais e etnográfico coa implicación da cidadanía de ambos municipios. E é neste último punto onde os socios do presente proxecto queren incidir, conscientes da necesidade de fortalecer as interrelacións, a participación e o coñecemento mutuo de dous municipios cunha longa traxectoria vinculada á arte en todas as súas disciplinas.

Vila Nova de Cerveira, coñecida como a Vila das Artes, e Tomiño, coñecida como Terra de Artistas, levan anos, quizais separadas antigamente por un Miño sen pontes, cun descoñecemento mutuo da capacidade artística que existe en ambas vilas.

Por este motivo a Fundación Bienal de Cerveira, o Convento San Payo, a Fundación Xoán Piñeiro, a Fundación Xavier Pousa e a Asociación Cultural Pintor Antonio Fernández deciden levar a cabo un proxecto común e conxunto para achegar á arte á cidadanía, para dar visibilidade entre a poboación local dos artistas vinculados a este territorio ao longo da historia, para dar a coñecer os espazos vinculados coa arte e para mellorar as interrelacións en torno ás manifestacións artísticas que poidan consolidarse de forma permanente.

 

Obxectivos xerais

– Preservar no tempo a figura e obra de artistas vinculados cos dous municipios e valorizar as diferentes expresións artísticas.

– Favorecer e incentivar o desenvolvemento dun público atento, participativo e comprometido coa cultura.

– Estimular a cooperación en torno a arte entre institucións públicas e privadas e creadores artísticos.

– Favorecer o entendemento da cultura como un compoñente transversal a todas as áreas de aprendizaxe.

 

Obxectivos específicos

– Identificar aos artistas vinculados con este territorio e difundir a súa figura e obras.

– Identificar, inventariar e dixitalizar as obras públicas existentes en ambos municipios.

– Difundir entre a poboación local e especialmente entre o público infantil todas as manifestacións artísticas desenvolvidas no territorio.

 

Accións

– Elaboración dunha relación de artistas coa correspondente biografía e exemplos da súa produción artística.

– Elaboración dun inventario e catálogo visual de obras públicas identificando autor, título, localización, recomendacións para as administracións publicas en canto a conservación, mantemento, información da obra, etc…

– Organización dunha exposición itinerante, baseada en paneis explicativos sobre os artistas e as súas obras e lugares e espazos que visitar vinculados coa arte.

– Visitas específicas e titorizadas para coñecer os espazos vinculados coa arte Bienal de Cerveira, Convento San Payo, Aula-museo Antonio Fernández, Taller-Fundición de Xoán Piñeiro, etc…

– Elaboración de unidades didácticas (Guía para o profesorado – Caderno para o alumnado) para os colexios que inclúan toda a información da produción artística de ambos municipios.

 

Datas

– Febreiro 2019 – novembro 2019

 

Información adicional

Anexo Pontes de arte

Actividades lúdico – educativas para unhas vacacións activas e creativas

Impulsores

– Associaçao de pais do centro escolar da vila

– Associaçao de pais do centro escolar norte

– Mesa de Anpas dos Centros educativos de Tomiño

 

Obxectivos

– Proporcionar actividades compartidas de verán á poboación infantil mediante actividades de tempo e lecer en espazos ao aire libre no tempo de vacacións de verán fóra do horario escolar.

– Achegar espazos de convivencia para a poboación infantil de Vila Nova de Cerveira e Tomiño.

– Ofertar alternativas de conciliación laboral para as familias e de atención aos nenos e nenas ao remate do período escolar.

– Achegar oportunidades para o xogo libre, deportes e lecer nas vacacións dos rapaces e rapazas de xeito cooperativo e comunitario.

– Promover a aproximación entre nenos e nenas de Cerveira e Tomiño.

– Promover o valor da cidadanía europea e transfronteiriza contribuíndo á eliminación das fronteiras simbólicas.

– Envolver polo menos a 100 nenos e nenas, 50 para Vila Nova de Cerveira e 50 para Tomiño, dos 6 aos 12 anos de idade.

 

Accións

– As actividades desenvolveranse en diferentes espazos adecuados ás actividades propostas e ao traballo con público infantil.

– Os horarios serán en horarios de mañá e/ou tarde, dependendo da actividade.

– Os nenos e nenas estarán atendidos por personal especializado.

– Entre as actividades desenvolveránse intercambios deportivos  e visitas guiadas a espazos culturais e artísticos de ambos municipios.

 

Datas

– As actividades desenvolveranse nos meses de xullo e agosto de 2019.

Actividades artísticas e medioambientais para a poboación infantil de Vila Nova de Cerveira e Tomiño

Impulsores

– Associaçao de pais do centro escolar da vila

– Associaçao de pais do centro escolar norte

– Mesa de Anpas dos Centros educativos de Tomiño

 

Obxectivos

– Transmitir educación en valores mediante visitas guiadas a unha granxa escola como o coidado e o respeto do medio ambiente.

– Sensibilizar á poboacion infantil na ecoloxía mediante a vivencia e contacto co medio natural e rural da nosa contorna xeográfica.

– Fomentar o interese polo arte e a creatividade mediante actividades de  experimentación con materiais de refugallo.

– Promover a aproximación entre os nenos e nenas de Vila Nova de Cerveira e Tomiño.

 

Accións

– Os nenos e nenas estarán atendidos por personal especializado.

– As prazas que se ofertan serán un máximo de 300, 150 para Vila Nova de Cerveira e 150 para Tomiño.

– A poboación destinataria é:

-> Os nenos e nenas de 3 a 6 anos para as visitas á granxa escola onde os rapaces e rapazas coñecerán os animais, a horta, as áreas de compostaxe, a zona da prehistoria, a queixería, a área de enerxías renovables e orientación.

-> De 6 a 12 anos – actividades artísticas como talleres de carácter artístico con materiais de refugallo.

 

Datas

– As actividades desenvolveránse nos meses de abril, maio e xuño de 2019.

AMIZ'ARTE sen fronteiras

Impulsores

– Delegaçao de Valença e Delegaçao de Monçao da APPACDM de Viana do Castelo

– Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras demencias de Galicia (AFAGA)

– Asociación de Persoas con discapacidade (VONTADE)

 

Descrición

Queremos fortalecer a amizade existente entre Vila Nova de Cerveira e Tomiño a través da arte.

A arte é unha linguaxe universal que non entende de barreiras físicas nin psíquicas e, con este proxecto, queremos romper as barreiras sociais, facendo visibles as capacidades que teñen as persoas con diferentes discapacidades como parte importante da nosa sociedade.

Un pobo que abraza a diversidade é un pobo máis rico e avanzado ó seu tempo.

 

Obxectivos

– Favorecer a participación activa e inclusiva das persoas con discapacidade a través dun proxecto de arte comunitaria transfronteiriza.

– Facilitar a utilización da arte como forma de terapia que favorece exercer o dereito a ter voz e a expresión artística das persoas personas con algún tipo de discapacidade.

– Construír con arte unha amizade transfronteiriza baseada na aceptación da diversidade como o xeito de enriquecer a comunidade.

– Achegar unha mellora na calidade de vida a través da promoción da autonomía e da autorrealización das persoas.

– Fomentar un intercambio cultural transfronterizo a través de actividades accesibles para todolos cidadáns, dándolle visibilidade e favorecendo a convivencia de todos e todas.

– Fortalecer a autoestima a través da valoración das capacidades e o traballo en base á historia de vida individual.

 

Accións

Acción 1 – PLANIFICACIÓN

-> Constitución dun grupo de traballo do proxecto integrado por 5 parceiros.

->Reunión conxunta parceiros e axentes municipais (Tomiño e Cámara de Vila Nova de Cerveira).

->Reunión equipo do proxecto: distribución tarefas e plan de seguemento.

->Calendarización.

->Deseño Plan de comunicación.

Acción 2 – IMPLEMENTACIÓN

-> Comezo do traballo arredor da actividade central do proxecto: a participación da “Queima de Judas”, unha festa tradicional e multitudinaria que se levará a cabo en Vila Nova de Cerveira no que se traballará con cada unha das institucións implicadas as actividades que as propias persoas con discapacidade realizarán co apoio de profesionais (espectáculos de rúa, improvisación, creación de material audiovisual, teatro a pé de rúa).

-> Accións formativas aos profesionais das artes en xeral en materia de inclusión.

-> Sesións de interpretación como xeito de traballar a expresividade das persoas usuarias dun xeito lúdico que rompa coa rutina.

-> Execución do Plan de comunicación: difusión, publicidade, xestión de medios de comunicación e redes sociais, xestión de intervención dos axentes implicados en medios de comunicación.

Acción 3 – SEGUEMENTO

-> Seguementos bimensuais do equipo do proxecto.

-> Resolución de incidencias que poidan xurdir durante a execución.

Acción 4- AVALIACIÓN

-> Avaliación final do proxecto.

 

Datas

– Acción 1: setembro-outubro do 2018

– Acción 2: febreiro-abril de 2019

– Acción 3: marzo-maio 2019

– Acción 4: decembro 2019

Pensar o corpo. Mover a mente

Impulsores

– Clube de Fitness de Cerveira (Associação sem fins lucrativos)

– Asociación Sociocultural Senraia

 

Obxectivos xerais

O proxecto PENSAR O CORPO. MOVER A MENTE resulta dunha colaboración entre o Citius Fit e a Asociación Sociocultural Senraia. Destínase a todas as idades e busca a dinamización deportiva, recreativa e sociocultural do municipio de Vila Nova de Cerveira e do municipio de Tomiño.

Ten como obxectivos xerais aproveitar as excelentes condicións naturais de Vila Nova de Cerveira e de Tomiño, potenciar as deportivas e simultáneamente, incentivar á poboación para practicar deporte, valorizando a saúde física e mental, xerando interese na participación de actividades de interese artístico e cultural, fomentando os costumes e os valores locais, a cidadanía, como forma de mellorar a calidade de vida da poboación, independentemente da situación social e económica.

Este programa servirá como referente para quen pretenda practicar regularmente actividade física de forma agradable, e ao mesmo tempo ser un momento formativo importante no que concerne á saúde global de corpo e mente e unha aproximación a distintas a materias artísticas como parte integrante do benestar na comunidade.

 

Obxectivos específicos

– Seguir as orientacións da Unión Europea para a Actividade Física que identifican as recomendacións de accións máis relevantes para o combate ao sedentarismo.

– Promover a práctica de exercicio físico e combater o sedentarismo para a poboación cerveirense e de Tomiño.

– Redución do risco de doenzas relacionadas co sedentarismo: doenza cardiovascular e cardiopulmonar, hipertensión arterial, entre outros, tendo en conta as particularidades e necesidades específicas de cada grupo.

– Promoción de benestar mental.

– Promover a afección e gusto pola práctica de actividade física regular.

– Promover o divertimento, a cooperación e a axuda mutua.

– Levar á poboación máis moza a adquirir estilos de vida saudebles e activos, así coma a creatividade.

– Desenvolver actividades deportivas e artísticas, de inserción das persoas participantes na comunidade.

– Desenvolver o enriquecemento cívico dos/as participantes.

– Fomentar a convivencia entre participantes e profesores/as.

– Promover hábitos de traballo individual nun grupo.

– Promover a interacción, cada vez máis próxima, entre a poboación dos dous concellos.

– Vivenciar situacións que desenvolvan a apreciación de producións artísticas, facendo da expresión creativa parte integrante do día-a-día dos/as cidadáns.

– Desenvolver e espertar a sensibilidade artística.

– Experimentar situacións que posibiliten a ampliación da libre creatividade, da imaxinación, do sentido estético e da reflexión.

Obxectivos estratéxicos

– Programar unha fin de semana de actividades deportivas, artísticas e de lecer, dirixidas a facilitar a sociabilización entre os/as habitantes dos concellos de Cerveira e Tomiño, que sirva no futuro para sucesivas formas de colaboración.

– Promover a participación de todas as persoas que o desexen nas distintas formas de actividade, como workshops, masterclass, para nenos/as e en simultáneo para os/as adultos/as, favorecendo así a conciliación da vida persoal e familiar e facilitar o acceso das persoas maiores a experiencias saudables e creativas.

– Fomentar a valorización Eurocidade Tomiño-Cerveira, máis aló do seu concreto ámbito xeográfico.

– Todas as actividades se levarán a cabo en espazos habilitados en ambos concellos, de xeito que se procure o acceso a elas polas persoas de Tomiño e Vila Nova de Cerveira, continuando coa colaboración xa iniciada os últimos tempos e aproveitando as instalacións existentes que mellor se adapten a cada actividade.

 

Accións

1º Día

SÁBADO MAÑÁ

Público: nenos/as, mozos/as e adultos/as

– Workshop e masterclass BODY MIND (yoga reeducación postural, meditación, tai-chi, pilates, balancee, low pressure fitness, entre outros).

– Mesa redonda sobre Nutrición saudábel, nutrición deportiva e obesidade infantil.

– Workshop sobre alimentación saudábel: fomento dos produtos locais e de tempada como fórmula de mellorar a calidade de vida da poboación, tendo en conta a nosa riqueza natural.

– Workshop sobre nutrición e alimentación deportiva.

SÁBADO MEDIODÍA

– Xantar en común.

– Concerto con actuacións musicais e de danza.

SÁBADO TARDE

Público : nenos/as, mozos/as, adultos/as

– Workshop de Danza Contact Improvisación para adultos/as (a danza como ferramenta de coñecemento do propio corpo-diálogo en movemento).

– Workshop Full Baile para adultos/as (combinación de disciplinas como Karaté, Boxeo, Tae Kwon Do, Muay Thai, coreografias con música moderna).

– Workshop de danzas urbanas para nenos/as e adolescentes.

SÁBADO NOITE

– Concerto

2º Día

DOMIGO MAÑÁ

Público: nenos/as, mozos/as e adultos/as

– Workshop DEPORTE E SAÚDE PARA GRUPOS ESPECÍFICOS: actividade física na terceira idade, actividade física para embarazadas, entre outros.

– Mesa redonda e workshop para adultos/as: cociña e diversidade. Costumes e alternativas na cociña. Cociña e filosofía. Cociña e literatura…

– Masterclass de Danza e deporte para nenos/as e adolescentes.

DOMINGO TARDE

Público: nenos/as, mozos/as, adultos/as

– Mesa redonda sobre O QUE NOS UNE E O QUE NOS SEPARA. Conversa sobre a teima transfronteiriza Galiza- Portugal.

– Proxección dun filme documental/ ficción.

– Workshop/ masterclass de teatro/ música para nenos/as e adolescentes.

DOMINGO NOITE:

Público: nenos/as, mozos/as, adultos/as. Poboación en xeral

– Danza contemporánea entre as “dúas beiras”: espectáculo final na PONTE INTERNACIONAL.

CONSIDERACIÓNS:

1. Os/as participantes deberán inscribir aos seus equipos até día a designar, xunto da dirección do Citius Fit, por e-mail en @citiusfit@gmail.com ou @info@senraia.org.

2. Na inscrición deben constar: o nome dos participantes, data de nacemento, nº tarxeta cidadán de cada un e o contacto. Poderán obter esclarecementos a través dos e-mails devanditos.

3. As inscricións para menores de 18 anos deben cumprir os requisitos legalmente estabelecidos.

4. Os/as participantes deben traer roupa e calzado confortábeis, toalla de rostro, fonte de hidratación para os workshops de deporte e danza, e demais material necesario nos restantes.

5. Todo o exposto sen prexuízo e independentemente do cumprimento de todos os requisitos legais por parte da organización.

 

Datas

– Segundo trimestre do 2019 (unha fin de semana, a escoller no segundo trimestre do 2019, coa fin de aproveitar no posible os espazos naturais)

Período de votacións das propostas 2019

 

A cidadanía de Cerveira e Tomiño poderá escoller as dúas actividades que prefiran entre o 8 de novembro e o 16 de decembro de 2018. O período de votacións abrirase ao público o 8 de novembro ás 00.00 horas Portugal / 01.00 h (hora galega) e pecharase o 16 de decembro ás 23.00 h (hora portuguesa) / 00.00 h (hora galega).

 

Para resolver calquera dúbida pódese enviar un correo electrónico a info@participacerveiratomino.eu ou chamar ao número de teléfono: +34 986 18 45 98 en horario de 08:00 a 15:00 h.

Proxecto: “Axenda Estratéxica de Cooperación Trasfronteiriza Cerveira-Tomiño”

cofinanciado ao 75% pola convocatoria INTERREG VA POCTEP, fondos FEDER da UE.